Thursday, 20 June 2024

ผ้าไหมยกดอกลำพูน


สรุปบทความ “ผ้าไหมยกดอกลำพูน”

ประวัติความเป็นมา

 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เก่าแก่สืบทอดกันมายาวนาน #ผ้าไหมยกดอกลำพูน #ลำพูน #ผ้าทอ #มรดกทางวัฒนธรรม
 • เดิมมีการทอผ้าไหมสำหรับชนชั้นสูง โดยใช้เส้นไหมมากกว่าเส้นฝ้าย
 • สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ทรงนำความรู้การทอผ้ายกจากราชสำนักมาประยุกต์ใช้
 • เกิดเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่มีลวดลายสวยงามแปลกตา
 • ได้รับการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานและขยายแหล่งทอไปยังพื้นที่ต่างๆ
 • ปัจจุบันเป็นมรดกทางหัตถกรรมและศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกที่สำคัญของประเทศ

ลักษณะเด่น

 • ผ้ายกดอกมีลวดลายนูนสูงขึ้นจากผืนผ้า
 • ผิวสัมผัสมีความนูนต่างกัน ขึ้นอยู่กับลวดลาย
 • ส่วนใหญ่ใช้ฝ้ายหรือไหมสีเดียวทั้งผืน
 • อาจมีการจกฝ้ายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเด่นของลวดลาย

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ

 • ลวดลายส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ ใบไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ลายกลีบลำดวน
 • ลายโบราณดั้งเดิมคือ ลายดอกพิกุล
 • ลายพิกุลมีหลากหลาย เช่น พิกุลเครือ พิกุลมีขอบ พิกุลก้านแย่ง ฯลฯ
 • การทอใช้กี่พื้นเมือง มีทั้งแบบโบราณและประยุกต์
 • กี่พื้นเมืองโบราณเรียกอีกว่า “การทอผ้าโดยการเกล้าจุก”
 • กี่พื้นเมืองประยุกต์มีการเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสะดวก
 • ปัจจุบันมีการพัฒนากี่ทอผ้าพื้นเมืองประยุกต์เพิ่มเติม

สรุป

ผ้าไหมยกดอกลำพูน เป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ผ่านกรรมวิธีการทอที่ประณีต สืบทอดมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกที่สำคัญของประเทศไทย

#ผ้าไหมยกดอกลำพูน #ลำพูน #ผ้าทอ #มรดกทางวัฒนธรรม #ไทย #handicraft #culture #heritage #silk #weaving

โรงแรม ที่พักลำพูน เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ใกล้ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน เพียง 5 นาที (2.6 กม.) ผ่าน ถนนช่างฆ้อง  ดูแผนที่เพื่อการเดินทางได้ที่นี่ กดดูได้ที่นี่เลย

📞❤สนใจสอบถามรายละเอียด 088-2633305 , 052-039558 ได้ทุกวันนะครับ
ข้อความเพจ : m.me/thegrandjamjureeresort
ไลน์ : https://line.me/ti/p/lgqdpLXdLo
เว็บไซต์ : https://grandjamjureeresort.com/
จองห้องพัก : https://grandjamjureeresort.com/hotels/booking/
#ที่พักลำพูน #โรงแรม #hotels # #เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท #รีสอร์ทลำพูน #thegrandjamjureeresort #บ้านบัวแก้ว #เที่ยวลำพูน #ลำพูน #ห้องพัก #รีสอร์ท #ห้องประชุมลำพูน #ห้องจามจุรี