Thursday, 20 June 2024

วันมาฆบูชา 2567

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เป็นครั้งแรก ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

  1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร
  3. เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมนำหลักคำสอนไปปฏิบัติ

กิจกรรมในวันมาฆบูชา

  • พุทธศาสนิกชนไปวัดทำบุญ ตักบาตร
  • ฟังพระธรรมเทศนา
  • เวียนเทียน
  • ร่วมกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ

โอวาทปาติโมกข์

โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์

ใจความสำคัญ

  • เว้นจากความชั่ว
  • ประพฤติความดี
  • ทำจิตให้ผ่องใส

หลักคำสอนนี้ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ

โรงแรม ที่พักลำพูน เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ใกล้วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหารเพียง 7 นาที (3.0 กม.) ผ่าน ถนนพระคงฤาษี ดูแผนที่เพื่อการเดินทางได้ที่นี่ กดดูได้ที่นี่เลย

📞❤สนใจสอบถามรายละเอียด 088-2633305 , 052-039558 ได้ทุกวันนะครับ
ข้อความเพจ : m.me/thegrandjamjureeresort
ไลน์ : https://line.me/ti/p/lgqdpLXdLo
เว็บไซต์ : https://grandjamjureeresort.com/
จองห้องพัก : https://grandjamjureeresort.com/hotels/booking/
#ลาริมน้ำ #ที่พักลำพูน #โรงแรม #hotels # #เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท #รีสอร์ทลำพูน #thegrandjamjureeresort #บ้านบัวแก้ว #เที่ยวลำพูน #ลำพูน #ห้องพัก #รีสอร์ท #ห้องประชุมลำพูน #ห้องจามจุรี